De VOG-verplichting

De kerncommissies -veelal de Jeugdcommissie en de Technische Commissie- van BC Trilan zorgen er voor dat:

  • onze gedragsregels zijn besproken met de betrokken persoon;
  • deze is ingelicht over de VOG;
  • dat de aanvraag voor een VOG in gang wordt gezet. 

Het aanvragen van de VOG is gratis. Zodra de VOG is afgegeven wordt deze overhandigd aan de secretaris. Hierna kan de betrokken persoon zijn/haar functie gaan uitoefenen. Het bestuur zorgt er voor dat de VOG’s veilig worden bewaard en dat er een actueel overzicht is van de personen binnen de vereniging die een VOG hebben en de datum waarop deze is afgegeven. Dit wordt vastgelegd in een apart hiervoor ingericht onderdeel binnen de ledenadministratie. Als iemand geen VOG wil aanvragen is dat een persoonlijke keuze. Je kunt dan alleen niet bij BC Trilan als functionaris actief worden. Dat geldt ook als er geen VOG wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook dan kan de betrokken persoon niet beginnen met de activiteiten bij  BC Trilan.