Verklaring omtrent gedrag (VOG)

BC Trilan vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen essentieel. Er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is: spelers, vrijwilligers, begeleiders, trainers en bestuursleden. Voordat vrijwilligers als functionaris bij onze vereniging mogen aantreden, worden ze uitgebreid geïnformeerd over onder meer onze gedragsregels en moeten zij een actuele Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan het Dagelijks Bestuur.

De Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Onze vereniging conformeert zich aan de regels en richtlijnen die hieromtrent zijn opgesteld door de overkoepelende organisaties Badminton Nederland en NOCNSF. Deze informatie is te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland, opgericht door NOCNSF: https://centrumveiligesport.nl/ of via de website van Badminton Nederland: https://www.badminton.nl/grensoverschrijdend-gedrag.

Het NOC*NSF zegt hierover: “Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt”.